MUDr. Ladislav Kovács, praktický lekár pre dospelých